WGA & ADV

In de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga) (2009) is vastgelegd dat het college van burgemeester en wethouders van iedere gemeente, haar inwoners toegang biedt tot een antidiscriminatievoorziening (adv). Een adv heeft twee wettelijke taken, te weten
(1) onafhankelijke bijstand verlenen aan personen bij de afwikkeling van hun discriminatieklachten en
(2) registratie van klachten. Gemeenten hebben de vrijheid om te bepalen hoe ze een adv willen inrichten en of ze er aanvullende taken willen beleggen, bijvoorbeeld op het gebied van preventie of beleidsadvisering.

Hoofddoel

Meldpuntracisme.nl heeft als hoofddoel het registreren van meldingen. Daarnaast zullen wij door bemiddeling dialoog gang brengen. Door onze organisatie  te richten op bewustwording en kennisdeling met betrekking tot uitsluiten en vooroordelen, is het mogelijk om (negatieve) gedragingen en beleid te beïnvloeden.